Difúzně otevřené konstrukce

Je v dřevostavbách používána posledních 10–15 let. Souvisí to především s novými technologiemi, zejména izolačními materiály, které kladou malý difúzní odpor. Takováto konstrukce umožňuje prostupu plynů molekulárním přenosem, běžně označovaným jako difúze. Plyny se  prostorem šíří  dvěma možnými  způsoby. Konvekcí (prouděním) , což je objemový tok, který je poháněn rozdílem tlaků, nebo kondukcí (molekulárním tokem) , což je difúze. Hnací silou  je rozdíl hmotových nebo molárních podílů. V praxi tento systém na molekulární úrovni umožňuje přenos vlhkosti z vlhčích do sušších míst a z teplejších do chladnějších.

detail difúzně otevřené konstrukce

Skladba difuzně otevřených konstrukcí

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody difúzně otevřené konstrukce:

- putující vlhkost konstrukcí nevyhojuje plísním, houbám a různým mikroorganismům a zlepšuje tak kvalitu vnitřního ovzduší v dřevostavbách

- oproti difúzně uzavřené konstrukci mají lepší užitné vlastnosti. Lepších hodnot dosahují jejich akumulační schopnosti i zvuko-izolační vlastnosti.

- autoregulace vlhkosti vnitřního prostředí dřevostaveb, která probíhá přímo skladbou stěn

- v zimním období dochází i k vysušování konstrukce. Díky velkým rozdílům exteriérových a interiérových teplot v konstrukcích obecně stoupá a právě díky možnosti pohybu vlhkosti i směrem do dřevostavby se tato vlhkost může za určitých podmínek redukovat.

- dřevostavby používající difúzně uzavřený systém mají vnitřní klima s poměrně nízkou vzdušnou vlhkostí

- pokud v některém místě konstrukce voda zkondenzuje, má možnost se vypařit

Nevýhody difúzně otevřené konstrukce:

-s ohledem na použité materiály pro difúzně otevřené konstrukce vychází finančně náročněji oproti difúzně uzavřené konstrukci.

detail difúzně otevřené konstrukce

Skladba difuzně otevřené konstrukce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difuze je proces rozptylování se částic v prostoru.

Veškeré látky mají tendenci přecházet z prostředí se svou vyšší koncentrací do prostředí s nižší koncentrací. Přirozenou vlastností látek je, že pokud se její částice mohou pohybovat (molekuly v nehybném roztoku se pohybují na základě náhodného pohybu), tak se rozptylují do celého prostoru, kterého mohou dosáhnout, a postupně ve všech jeho částech vyrovnají svou koncentraci. Říkáme, že látky difundují.

Látky difundují určitým směrem tak dlouho, dokud se jejich koncentrace nevyrovná. Proces je stejný u látek např. solírozpuštěných ve vodě nebo třeba i u kyslíku obsaženém vkompostu. V tomto případě bariéru představuje buněčnou membránu (lipidová dvouvrstva), přes kterou znázorněná látka může procházet do vnitrobuněčného prostoru
Prostá difuze: Látky přecházejí samovolně (náhodným pohybem) z prostředí, kde je jejich koncentrace vyšší směrem tam, kde byla dosud jejich koncentrace nižší. Nedifunduje jen jedna látka do druhé. Proces je pro látku a rozpouštědlo vzájemný.

Chemickou podstatou, podle druhého termodynamického zákona je, že chemický systém vždy zvyšuje svou entropii neboli míru neuspořádanosti svého systému, čímž dospěje ke stavu s nejnižší vnitřní energií.

Designed by Edinburgh Taxi