Difúzně uzavřené konstrukce

DIFÚZNĚ UZAVŘENÁ KONSTRUKCE

Konstrukce dřevostavby, která je řešena jako difúzně uzavřená, se nejčastěji využívá u energeticky úsporných a nízkoenergetických dřevostaveb.

Je důležité zamezení průniku par do stěny, kde by pára v rosném bodě zkondenzovala na vodu. Následkem toho může dojít k růstu dřevokazných hub a hmyzu, výskytu plísní, které zhoršují kvalitu vnitřního prostředí, narušení statiky nosné konstrukce.  Aby byla funkční difúzně uzavřená konstrukce je důležité neporušení fólie. Vhodné je tedy používat tzv. instalační předstěnu pro vodoinstalaci i elektrické kabely a kde nehrozí porušení fólie např. vrutem při zavěšování obrazu. Při instalaci parozábrany musí být dodrženo několik zásad: parotěsná fólie musí být v místě spojů přelepena, nesmí být nikde porušena a nesmí nikde chybět. Je-li parozábrana kvalitně a profesionálně provedena, folie nepropustí vodu v žádném skupenství a do konstrukce tak nepronikne žádná vlhkost.

U dřevostaveb se používá parotěsná folie s termoreflexním účinkem, která má velmi vysoký difúzní odpor. Správná funkčnost parozábrany je zajištěna pouze v případě, kdy je vytvořená neprodyšná obálka domu bez porušených míst, bez spojů a s utěsněním i těch nejkomplikovanějších detailů. Z těchto důvodů využíváme velmi kvalitní lepící a těsnící materiál, který zajišťuje perfektní vlastnosti po celou dobu životnosti domu.

Veškerá vlhkost je tedy zadržována v obytném prostoru interiéru a konstrukce dřevostavby je zcela bez vlhkosti. Množství vlhkosti v interiéru musí být odvedeno z objektu pomocí větrání, digestoří, nebo krbem.

 

detail skladby difúzně uzavřené konstrukce

Detail skladby difuzně uzavřené konstrukce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody difúzně uzavřená konstrukce:

- Z hlediska materiálů vychází finančně lépe oproti difúzně otevřené skladbě konstrukce

Zavedený systém, který funguje

Nevýhody difúzně uzavřená konstrukce:

- vysoké nároky na precizní výrobu a montáž dřevostavby

- Vnitřní klima dřevostavby s poměrně nízkou vzdušnou vlhkostí

- Závislost systému na vrstvě parozábrany, která může být nesprávným užíváním stavby porušena

difúzne uzavřená konstrukce (nevýhody)

Nákres nevýhody difuzně uzavřené konstrukce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Edinburgh Taxi