domy EFEL

Efel s.r.o. je partnerem firmy GServis

Efel s.r.o. je partnerem firmy GServis

Nově jsme vstoupili s projekční kanceláří GServis do stavu „Partner“ ve kterém Vám můžeme nabídnout více jak 1100 projektových řešení.

Další výhody:

 stavební řízení do 10 dnů

 výrazné slevy na projektovou dokumentaci

 řešení pro každý pozemek

 individuální úpravy a projekty

Na ukázku uvádíme jedny z nejprodávanějších typových domů, top 25 domy a novinky pro rok 2013.

Efel s.r.o. představuje nejžádanější domy

TOP 25 – Nejžádanější domy

Efel s.r.o. společně s GServisem představuje Novinky pro rok 2013

Efel s.r.o. společně s GServisem představuje Novinky pro rok 2013

 

 

 

Naše dřevostavby a jejich cenové kategorie:

Rodinné domy rozdělujeme do čtyř kategorií a to:

Základní

Standard

Nadstandard

Nebytové    

Zařazení rodinných domů do jednotlivých kategorií je orientační, přičemž na každý dům se na základě specifikace vybavenosti díla, stanovuje cena individuálně. Dřevostavby dodáváme také v různé fázi rozestavěnosti, od hrubé stavby až po stavbu rodinného domu na klíč.

V ceně našich dřevostaveb je zahrnuto:

základová deska

- V místě stavby nejprve strhneme ornici a shromáždíme jí na stavebním pozemku pro použití ke konečným terénním úpravám kolem stavby.
- Před samotným zahájením výkopových prací vytýčíme stavbu. Vytyčení stavby provede autorizovaná geodetická osoba a zpracuje vytyčovací protokol.
- Založení stavby se provádí formou základových pasů. Po vytyčení stavby se vyhloubí základové pasy do nezámrzné hloubky (minimálně 900 mm pod upravený terén u vnějších základů) a v šířce 300 mm. Pod základové pasy se provede štěrkopískový podsyp v tloušťce 100 mm z důvodu rovnoměrného sedání stavby. Základovou spáru posoudí před betonáží stavební dozor.
- Pod vnější dřevěné sloupky, zajišťující statiku stavby, provedeme základové patky z betonu tř. B15.
- Při betonáži pasů uložíme na štěrkopískový podsyp zemnící pásek hromosvodu FeZn.
- V základových pasech provedeme prostupy pro připojení inženýrských sítí.
- Po betonáži základových pasů (B15) se nad úroveň terénu vyzdí základové pasy ze ztraceného bednění v tloušťce 200 mm a výšce nejméně 250 mm, které se vyplní betonovou směsí tř.B15 (resp.B 20 při výšce 1,00m) a vyztuží armaturou v rozích stavby a místech styku se základovým pasem vnitřního zdiva. Ztracené bednění bude z vnější strany zatepleno 500mm pod upravený terén nenasákavým extrudovaným polystyrenem z důvodu eliminace tepelných mostů na úrovni podlahy.

Vodorovná konstrukce (spodní stavba)

- Před provedením zásypů mezi pasy provedeme montáž ležatých rozvodů inženýrských sítí.
- Vodorovné konstrukce spodní stavby se zahájí návozem zeminy a jejího rovnoměrného rozmístění, poté se provede štěrkopískový podsyp v tloušťce 100 mm a v celé ploše se zhutní pěchovacím vibračním strojem.
- Na štěrkopískové lože položíme KARI síť 5x100x100 mm na podložky se vzájemným přesahem a přesahem přes ztracené bednění.
- Po položení KARI sítě provedeme betonáž základové desky betonem třídy B20 v tloušťce 100 mm.

Svislá konstrukce

-Obvodové stěny jsou provedeny certifikovaným systémem Diffuwall 2010 dle výběru energetické náročnosti a to v případě “základní” kategorie se jedná o enrgetickou variantu Economy o celkové síle obvodové zdi 300 mm .

-Ze strany interiéru se obvodová stěna skládá ze sádrokartonu 12,5 mm, instalační mezery tvořené KVH hranoly o síle 60/40 mm, OSB deskou v tloušťce 22 mm jako prostorovým ztužidlem a současně parobrzdou. Spoje desek budou přelepeny parobrzdnou lepící páskou a spoje vytmeleny. Konstrukci tvoří KVH hranoly o tloušťce 60/160 mm vyplňenou difúzně otevřenou izolací Knauf insulation Diffu 160 mm.

-Z exteriéru opláštíme KVH konstrukci dřevovláknitými deskamy Hofatex UD v tloušťce 60 mm, poté se provede natažení armovací mřížky do lepidla a zakončí se tenkovrstvou difúzní omítkou v odstínu dle výběru zákazníka.

-Vnitřní nosné příčky jsou tvořeny konstrukcí z KVH hranolů v tloušťce 60/140 mm s izolací Knauf insulation Diffu 140 mm. Konstrukce je opláštěná dřevovláknitou deskou Hofatex UD z obou stran v tloušťce 22 mm, na které je provedeno natažení armovací mřížky do lepidla  zakončené  tenkovrstvou difúzní omítkou.

-Vnitřní nenosné příčky jsou zhotovené ze dvou Ekopanelů, na které je provedeno natažení armovací mřížky do lepidla  zakončené  tenkovrstvou difúzní omítkou.

Vodorovná konstrukce (podkroví)

-V podkroví jsou nosnou součástí trámy, na které je položena OSB deska v tloušťce 22 mm, následuje separační fólie, na kterou je nasypáno  keramické kamenivo Liapor v tloušťce 100 mm a položena lepená  dvojitá vrstva OSB desek o celkové tloušťce 30 mm.

Krov a střecha

- Zastřešení domu je tvořeno sbíjenými dřevěnými vazníky, příp. krovem klasické vázané konstrukce s vaznicí a kleštinami. Na dřevěné vazníky, příp. krov je při volbě “základní” položena kontaktní paropropustná folie Delta Vent S, kontralatě, střešní latě a střešní krytina. Střešní krytinu používáme pálenou firmy Tondach  s povrchovou úpravou engoba. Do střechy se umístí průchozí tašky pro odvětrání kanalizace, příp. průchozí taška pro anténu. Půdní prostor je odvětrán pomocí větracích tašek.
-Obložení okapových říms a přesahů střechy ve štítech smrkovými palubkami je opatřeno nátěrem AidolHK-lasur v barvě dle přání zákazníka.

-Klempířské prvky a oplechování se provede z pozink plechu o tl. 0,55 mm.

Výplně otvorů

- Výplně otvorů jsou dřevěná okna z lepeného profilu typu EURO nebo plastová (dle zákazníka). Střešní okna jsou dřevěná od firmy Dakea nebo plastová firmy Rota, vnitřní dveře jsou foliovaná nebo laminátová dle výběru zákazníka do obložkové zárubně.

Rozvody instalací

- V rodinném domku jsou provedeny rozvody elektroinstalace (včetně osazení zásuvek a vypínačů typu TANGO, ukončení pro svítidla je jednoduchou objímkou se žárovkou), rozvody vody a odpadů s provedením zkoušek těsnosti. Baterie a zařizovací předměty nejsou předmětem dodávky. Rozvody ústředního vytápění (včetně osazení radiátorů typu RADIK a osazení a připojení turbo kotle).Rozvody od krbu s výměníkem, případně krbových kamen (krb, krbová kamna) nejsou předmětem dodání) jsou připraveny na budoucí případnou montáž.

Komínové těleso

- Komínové těleso používáme certifikovaný stavebnicový systém (výrobce EKO komíny), se jmenovitou světlostí 200 mm a tepelnou izolací. Vývod z komínu je možné přizpůsobit pro krbovou vložku nebo krbová kamna.

Úpravy povrchů

- Sádrokartonové desky a vnitřní tenkovrstvé hladké omítky se natírají bílou barvou Primalex polar.
- Venkovní tenkovrstvá hladká omítka se natírá v odstínu dle výběru zákazníka.
- Nátěry venkovních truhlářských konstrukcí ve stejném odstínu jako výplně otvorů Remmers Aidol HK-lasur.
- Keramické obklady stěn a nášlapné vrstvy podlah nejsou součástí dodávky.

Schodiště z přízemí do podkrový

- Jednoramenné schodiště vyrobené z ocelové konstrukce z profilů JÄKL. Nášlapy s podstupnicemi dřevěné z měkkého dřeva (smrk nebo borovice).
- Zábradlí dřevěné s dřevěnou výplní.

Finální úprava podlah

- V přízemí je penetrační nátěr penetrací typu ALP, hydroizolace Bitubitagit, v místech se středním výskytem radonu izolace Bitalbit. Poté je položena separační fólie, na kterou je nasypáno  keramické kamenivo Liapor v tloušťce 100 mm a položena lepená  dvojitá vrstva OSB desek o celkové tloušťce 30 mm. Podlaha je  připravena pro položení nášlapné vrstvy.
- V podkroví je podlaha zakončena vrchní OSB deskou nebroušenou a nelakovanou pro položení nášlapné vrstvy.

Internetové připojení, kabelová televize

Připojení domu na internet a televizní vysílání.

DPH

Uvedená cena domu na klíč je včetně 15% DPH.

Cena dřevostavby nezahrnuje:

ne podlahové krytiny

ne sanitární vybavení

ne nábytek (kuchyňská linka)

ne terénní úpravy okolo domu, příjezdovou cestu

ne přípojky

ne Osvětlení (interiér, exteriér)

 základová deska

 dřevo konstrukce KVH

 střešní taška Tondach engoba, oplechování barevným plechem

 opláštění ekopanely +Hofatex

 elektroinstalace

 komín s krbem

 vodoinstalace v přízemí podlahové vytápění

 tepelná a zvuková izolace

 viditelnou dřevěnou konstrukci ošetřenou nátěrem

 opláštění stropní konstrukce palubkami

 omítky bez pigmentu

 revizní zprávy, tlakové zkoušky, certifikáty

 DPH

Cena dřevostavby nezahrnuje:

ne podlahové krytiny

ne sanitární vybavení

ne kuchyňskou linku

ne vnitřní dveře se zárubněmi

ne terénní úpravy okolo domu, příjezdovou cestu

ne přípojky

Instalace je možná po dohodě.

připravujeme..

připravujeme..

Designed by Edinburgh Taxi