Hofatex

systém Hofatex

Znázornění použití dřevovláknitých desek Hofatex

Tepelně izolační desky Hofatex Therm zabezpečují hlavní tepelnou izolaci střešní konstrukce a největší měrou přispívají k ochraně vnitřních prostor před přehříváním v letních měsících. Ve střešních konstrukcích zateplených dřevovláknitými deskami Hofatex se na krokve místo pojistné hydroizolace nainstalují desky Hofafest UD, které chrání hlavní tepelnou izolaci mezi nebo nad krokvemi a zároveň fungují jako dodatečná tepelná izolace. Celoplošné pokrytí deskami zabezpečuje maximální snížení vlivu tepelných mostů.Významnou součástí obalového pláště stavební konstrukce, která tvoří největší plochu ve styku s interiérem, je obvodová svislá stěna, v níž vznikají největší tepelné ztráty. Dřevovláknitou izolaci Hofatex lze využít pro stěnové i krovové konstrukce. Vnitřní jádrovou izolaci tvoří desky Hofatex Therm DK jako hlavní tepelně izolační vrstva stavební konstrukce. Desky Hofafest UD tvoří celoplošnou vrstvu přídavné  izolace na úrovni odvětrané fasády a snižují tak vliv tepelných mostů v oblasti rámů na celkové tepelně technické parametry konstrukce.
V případě zateplení fasády kontaktním omítkovým systémem je možné použít desky Hofatex SysTherm. Masivní obvodové konstrukce (dřevo, cihla, pórobeton, beton a podobně) je možné zateplit  a izolovat z interiérové i exteriérové strany. Z interiérové strany lze použít izolační desky Hofatex Therm, při zateplení ze strany odvětrávané fasády se doporučuje využít desky Hofafest UD a na kontaktních fasádách desky Hofatex SysTherm v omítkovém systému.

HOFATEX KOMBI

výhodné pro zateplení střech

Detail Hofatexu - kombi

Detail Hofatexu – kombi

Deska vyrobená kombinací materiálů Hofatex UD a Hofatex TopTherm. Vrstva materiálu Hofatex UD je opatřena po obvodě perem a drážkou. Hustota 270 / 160 kg/m3. Desky se vyrábějí v tloušťkách 60, 80 a 100 mm. Rozměr desek 580 x 2500 mm. Materiál se používá především pro konstrukce obvodových plášťů a zateplení podkroví. Při použití je třeba přihlédnout k menší tuhosti desky a tuto skutečnost zohlednit při návrhu rozpětí podpor. Při kladení desek je třeba dbát na jejich polohu (vrstva UD směrem k exteriéru).

HOFATEX SYSTEM

výhodné pro zateplení stěn

Detail Hofatexu System

Detail Hofatexu System

Desky o hustotě 210 kg/m3 a v tloušťkách 20, 40, 60, 80 a 100 mm. Rozměr desek s rovnými okraji (označení SK) 600 x 1200mm nebo 1220 x 2600 mm. Rozměr desek s okraji na pero a drážku po celém obvodě desky je 590 x 1300 mm (označení NK). Desky jsou ve hmotě hydrofobizované. Přímo na desku je možne aplikovattenkovrstvou omítku. Jsou zejména vhodné k vnějšímu opláštení stěn budov (zateplení zděných budov či pláště dřevostaveb) ale i k zateplení a obkladům ze strany interiéru. Pro použití v exteriéru se doporučuje varianta NK (spoje desek na pero a drážku)

HOFATEX UD

Detail Hofatexu UD

Detail Hofatexu UD

Deska o hustotě 270 kg/m3 . Materiál je ve hmotě hydrofobizovaný parafinem. Deska je po obvodě opatřena perem a drážkou. Desky se vyrábějí v tloušťkách 18, 22, 35, 52, 60, 80 a 100 mm. Rozměr desek 580 x 2500mm (desky do tloušťky 60 mm) a 580 x 1750mm (tloušťka desek nad 60 mm). Materiál je vhodný zejména pro zateplení střech jako nadkrokevní izolace, kde může převzít i funkci pojistné hydroizolace. Rovněž tak se užívá pro vnější opláštění obvodových stěn budov. Používá se i v interiérech na obklady stropů a stěn. Obvyklá povrchová úprava u stropů a stěn je tenkovrstvá omítka.

HOFATEX THERM

Detail Hofatexu Therm

Detail Hofatexu Therm

Deska o hustotě 160 kg/m3 . Materiál není ve hmotě hydrofobizovaný. Desky s rovnými čely, vyrábějí se v tloušťkách 20, 40, 60, 80, 100 a 120 mm. Rozměr desek 800 x 1200 mm. Deska s nejlepšími tepelně-izolačními vlastnostmi. Materiál se používá jako výplňová tepelná izolace do obvodových a střešních plášťů staveb. Lze použít jako výplňová tepelná izolace do příček a stropů. Materiál není schopen odolávat přímému působení povětrnostních vlivů.

HOFATEX SN

Detail Hofatexu SN

Detail Hofatexu SN

Deska o hustotě 240 kg/m3. Materiál není ve hmotě hydrofobizovaný. Standardní velkoformátová deska s rovnými čely. Desky se vyrábějí v tloušťkách 8, 10, 12, 15, 19 a 20 mm. Rozměr desek 1220 x 2440 mm. Deska je univerzálním materiálem. Využívá se pro konstrukci podlah, na akustické obklady, výplně dveří, jako obalový materiál. Vzhledem k malé maximální tloušťce je v podlahách často nahrazován materiálem Hofatex Therm NK.

HOFATEX THERM NK

Detail Hofatexu Therm NK

Detail Hofatexu Therm NK

Deska o hustotě 160 kg/m3. Materiál není ve hmotě hydrofobizovaný. Maloformátová deska je opatřená po dvou protilehlých stranách perem a drážkou, vyrábí se pouze v tloušťce 40 mm. Součástí podlahového systému je i dřevěná lišta. Rozměr desky 590 x 1180 mm. Deska je určena speciálně pro konstrukci tepelně a akusticky izolačních podlah se zvýšenou kročejovou neprůzvučností. Součástí podlahové konstrukce je dřevěná lišta opět na pero a drážku, která společně s deskou podlahu vytváří a plní funkci polštářů pro upevňování např. podlahových palubek. Lišta může být součástí dodávky.

HOFATEX SILENT

Detail Hofatexu Silent

Detail Hofatexu Silent

Tenká deska s rovnými čely, určená pod nášlapnou vrstvu plovoucích podlah podlahové konstrukce. Malý formát. Deska není ve hmotě hydrofobizovaná. Hustota 250 kg/m3. Desky se vyrábějí v tloušťkách 6 a 8 mm. Rozměr desek 600 x 800 mm. Desky se používají predevším jako izoleceproti kročejovému hluku.

HOFATEX STRONGBOARD

Detail Hofatexu STRONGBOARD

Detail Hofatexu STRONGBOARD

Deska o hustotě 230 kg/m3 s vyšší pevností v tlaku pro více zatížené konstrukce podlah. Vyrábí se v tloušťkách 20, 40, 60, 80 a 100 mm, formát desek je 1000 x 1200 mm.

 

DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY

Dřevovláknité desky společnosti Smrečina Hofatex® a.s.jsou celoplošně v rámci EU certifikovány renomovanými institucemi podle všech platných norem a splňují nejpřísnější kritéria ekologické čistoty výrobků.


Zulassung (oprávnění), které deklaruje používání materiálů v rámci stavební konstrukce. Vydává ho německý institut DIBT v Berlíně.

Na základě Zulassung (oprávnění) je další německý institut LGA Nürnberg pověřen prováděním pravidelného dohledu nad našimi produkty a jejich vlastnostmi, které deklarujeme.

Český institut CSI Praha-Zlín provádí kontroly a vydává protokoly ohledem různých stavebně-fyzikálních vlastností.

Stavebně-ekologické osvědčení o nezávadnosti a chemickém složení vydává institut pro stavební biologii a ekologii, Neubeuern

PEVC Certifikát (Program pro vzájemné uznávání lesních certifikačních schémat) deklaruje v celém dodavatelském řetězci lesních výrobků, že dřevo a nedřevěné produkty lesního hospodářství jsou vyrobené z lesů obhospodařovaných trvale udržovatelným způsobem. Dohled nad používáním certifikátu spotřebitelského řetězce vykonává společnost SGS Slovakia spol. s r.o.

Surovina pro výrobu – dřevo – jako přírodní obnovitelná surovina.

Designed by Edinburgh Taxi