Knauf insulation-DIFFU

Knauf Insulation-diffu, technologie ECOSE®

Vysoce účinná, ekologicky nezávadná minerální tepelná izolace bez obsahu ,  a akrylátu. Technicky důležitými charakteristikami jsou zejména:

 vysoká tepelně izolační schopnost,
 faktor difúzního odporu vhodný pro tvorbu difúzně otevřených konstrukcí,
 vysoká zvuková pohltivost (třída A),
 vysoká požární odolnost (třída reakce na oheň A1),
 trvalá pružnost izolačních desek. Využití ve stavbách: Výše uvedené vlastnosti vytvářejí vynikající předpoklady pro univerzální aplikaci této izolace při konstrukci domů se zdravým vnitřním prostředím, pro konstrukce dřevostaveb i konstrukce zateplení stěn a podkroví budov. Speciálně jsou vhodné pro tvorbu difúzně otevřených konstrukcí.
Nabízí výhradně firma Insowool logo INSOWOOL.

Forma a balení: Výrobek se standardně dodává v rolích šířky 1200 mm a v tloušťkách od 50 do 240 mm. Role je pro doporučené tloušťky izolací 160 a 200 mm (konstrukce v systémech „diffu” společnosti Insowool logo INSOWOOL.) uprostřed šířky podélně předříznutá. Díky tomu lze izolaci rychle a bez dalších úprav rozměrů použít například pro:
 tepelně izolační výplně sloupkových konstrukcí obvodových i vnitřních stěn dřevostaveb (běžná osová vzdálenost sloupků 625 mm, využije se předřez role),
 tepelně izolační výplně do roštů při zateplení stěn budov,
 tepelně izolační výplně polí mezi krokvemi při zateplení krovů (využije se šířka role 1200 mm). Manipulace: Izolace je méně prašná, příjemná na dotek, zcela bez zápachu, snadno se řeže. To vytváří spolu s její trvalou pružností ideální podmínky pro montáž. Vhodné je řezání izolace nožem se zazubeným ostřím. V případě předřezu z výroby stačí pásy od sebe pouze odtrhnout.

 

Formaldehyd byl organizaci IARC klasifikován jako karcinogen skupiny 1. Nicméně nebyl prokázán významný karcinogenní potenciál. Některé studie indikovaly v souvislosti s expozicí methanalu zvýšený výskyt pouze u nádorů nosu a nosohltanu. Nebyla prokázána teratogenita ani reprodukční toxicita. Formaldehyd je součástí spalin dieselových i benzínových motorů.
Fenol (též známý jako kyselina karbolováhydroxybenzenkarbolbenzenol) je jedovatá bezbarvá krystalická pevná látka sladkéhodehtového zápachu, často označovaného jako „vůně nemocnice“ Fenol má leptavé účinky na všechny tkáně v těle. Rychle se vstřebává všemi cestami (včetně neporušené kůže), vzhledem k lipofilnímu charakteru rychle proniká do buněk a brzy se projevuje jeho systémová toxicita. Primární účinky jsou neurotoxické, cílovými orgány jsou játra a ledviny, výrazné dopady má i na dýchací a oběhový systém.

Poleptání fenolem

Při požití fenol vyvolává pálivou bolest. V ústech, jícnu a žaludku se objevuje bílá nekróza, fenol způsobuje zvracení a krvavý průjem. Kontakt s kůží vyvolává rovněž pálení, které je ale následně vystřídáno necitlivostí a zběláním kůže.

Designed by Edinburgh Taxi