Ovčí vlna

Filozofie firmy:

 Přirozeně izolovat zdravě žít

 Myslíme více na člověka a přírodu

Je pro nás proto důležité, aby kvalita našich výrobků byla podle platných norem prověřována a zkoušena autorizovanými pracovišti. Prověřována jednoduše a transparentně.

 Pracujeme s nejvyšší kvalitou – 100% čistou ovčí střižní vlnou, bez pojidel, ochranných či nosných mřížek.

 Vážíme si důvěry a proto nepodceňujeme kontrolu. Z toho důvodu je zvlášť převažována každá role izolace, která od nás odchází. Zákazník také získá dokumentaci o „jeho“ vlně, resp. její váze a velikosti.

 Při výběru té nejlepší vlny jsme velice pečliví. Zpracováváme pouze objemové vlny s certifikací na protimolovou ochranu.

 Jsme přesvědčeni o tom, že takový (doslova) zázračný přírodní produkt je pak potěšením.

 

Největší přednosti ovčí vlny lze nacházet nejen v tepelných a akustických vlastnostech, ale i v prostorovém čištění vzduchu. Žádný jiný stavební produkt nemá takovou schopnost působit aktivně na prostorové klima jako ovčí vlna.

Produkty z ovčí vlny Isolenawolle jsou koncipovány tak, aby se mohly uplatnit pozitivní vlastnosti tohoto materiálu jako přírodního produktu ve stavebním průmyslu. Tyto produkty Isolenawolle jsou přitom koncipovány jako individuální formáty a jsou, což je také velmi důležité, snadno a příjemně zpracovatelné. Je to izolační materiál, který nabízí víc, než jen udržování tepla v budově. 

Ovčí vlna, jako jediný stavební materiál, prokazatelně neutralizuje škodlivé látky a stará se tak aktivně o zdravý vzduch v prostoru. 

Ovčí vlna je jediný izolační materiál, který byl po staletí přírodou vyvíjen s tím účelem, aby udržoval teplo a chránil před horkem, větrem a vlhkem. Surovina má tedy nejvyšší kvalitu i bez technických změn a zásahů člověka. 

Je to jediná izolační látka, která (ještě než našla uplatnění ve stavebnictví) byla při extrémních klimatických podmínkách testována, co do stálosti, samotnými ovcemi. A to v podmínkách, v nichž se vlna v zabudovaném stavu nikdy neocitne. 

Musela a stále musí plnit svůj prvotní úkol – totiž chránit ovce před chladem, horkem, větrem, deštěm a sněhem. Lze tedy bez obav prohlásit, že žádný jiný izolační materiál s sebou nenese tolik zkušeností, vývoje a kontroly kvality. 

Ovčí vlna je jedinečným izolačním materiálem, který nepochází z kamene ani umělých či celulózových vláken, nýbrž z vláken bílkovinných. Ovčí vlna chrání živé bytosti, které neznají klid na pastvě a nemohou si dovolit, aby v zimě zmrzly.

 „výrobcem“ je ovce

 keratinová vlákna = bílkovinná stavební hmota (skladba jako lidské vlasy)

 fibrily (velmi malé, kolíčkovité, vláknovité částečky uvnitř)

 kutikula (šupinovitý vnější obal)

 lanolin (ovčí tuk), velmi důležitý pro pružnost a hebkost

 vlna pochází výhradně z Rakouska, Německa, Švýcarska a Jižních Tyrol

 střiž pochází zásadně z živých ovcí

Díky jedinečnosti surových vláken ovčí vlny je i konečný produkt izolačním materiálem s jedinečnými stavebně-fyzikálními vlastnostmi. 

Firma Isolena má dlouholeté zkušenosti s vlnou a tkaním domácích koberců. Proto umí výborně využít tuto jedinečnost v paletě výrobků, které nejlépe odpovídají požadavkům dnešního stavebnictví.

ŽIJTE V KLIDU 
Teplota samovznícení vláken ovčí vlny je asi 560 – 600°C. To je dvojnásobná hodnota v porovnání se dřevem (270°C). Přitom se při eventuální vysoké teplotě vlákno odtaví tak, aniž by „odkapávalo“ . Ohrožení zplodinami při případném požáru je nepatrné: ovčí vlna při hoření neprodukuje téměř žádné toxické plyny, které by jakkoli ohrozily osoby. 

To tedy znamená, že výrobky z ovčí vlny Isolena při výrobě a instalaci nepotřebují žádné přídavné protipožární prostředky. Při švýcarských a celoevropských protipožárních testech docílily vynikajících výsledků. (Podrobnosti v atestu výrobku).

To je dalším důvodem, proč je vlna nejčistší izolací na trhu. 

Firma Isolena během let své existence tvrdě pracovala na vývoji na poli ochrany vlny před molem a vystřídala několik přípravků. Mj. také např. derivát močoviny v 1% objemové koncentraci. V posledních několika málo letech se ale ustálila na přípravku na bázi anorganické soli, která na sebe trvale váže bílkovinné molekuly aminokyselin u jednotlivých ovčích vláken. Výhodou tohoto přípravku je, že se díky chemické reakci nerozpouští ve vodě a ani nesublimuje. Je proto zárukou trvanlivosti ochrany proti molům. 
Uvedená vlastnost je na základě pečlivé analýzy potvrzena certifikátem výrobce. Výše uvedené opatření je doporučeno Institutem pro stavební biologii v Rakousku (IBO).
Myši, mravenci a ostatní hmyz jsou pro vlnu právě tak málo nebezpeční jako pro ostatní izolační hmoty. Navíc vlna je pro tyto tvory nestravitelná v porovnání s celulózou či rostlinnými vlákny, které se skládají z mnohem silnějších struktur. Mimo to je vlněný vlas po zplstnatění tak zdrsnělý, že může být pro různý hmyz do jisté míry nebezpečný. 

A ovčí vlna má ještě jednu neopomenutelnou přednost – bílkovinná vlákna netvoří živnou půdu pro plísně. Proto také ovčí vlna nemusí být nikterak proti plísním chráněna.

Pohoda a teplo 

Excelentní izolační vlastnosti se součinitelem tepelné vodivosti mezi Lambda=0,040 – 0,035 W/mK. Výrobky Isolenawolle zajistí to, že Vám teplo v zimě i při relativně slabé tloušťce stěny nebo střechy neuniká ven, naopak v létě nemůže přílišné teplo proniknout dovnitř. 

Právě tyto vynikající izolační vlastnosti chrání veškeré obytné prostory jak v létě před přehříváním, tak v zimě před promrzáním bez nutnosti přílišné masy stavebního materiálu. Zůstávají příjemně chladné a vzdušné. 

Stěny se pak můžou při větrání ochladit mnohem rychleji než zeď masivní. To vše má samozřejmě vliv na dobré prostorové klima. 

ISOLENAWOLLE přitom působí hygroskopicky. To znamená, že se velmi rychle přizpůsobuje vlhkosti vzduchu v místnosti a dokáže ji odebírat, když je tato vlhkost vzduchu vyšší než normální. Naopak také dokáže vlhkost vydávat, pokud jsou klimatické podmínky v místnosti opačné. Ovčí vlna přitom může pojmout vlhkost o objemu až 33% vlastní váhy, aniž by významnou měrou ztratila izolační vlastnosti, aniž by byla sama zvlhla, bobtnala, ztratila na vzdušnosti nebo dostala jiné nežádoucí vlastnosti. Coby bílkovinné vlákno je také rezistentní vůči vodě, tedy hydrofobní (vodovzdorná, ve vodě se nerozpouští). Její použití je tedy také velmi výhodné v kritických situacích, např. hrozí-li velká pravděpodobnost tvorby kondenzátu. 

Mimoto je ISOLENAWOLLE jedním z mála izolačních materiálů, které jsou bezprašné a při práci s nimi není zapotřebí bezpečnostních opatření, jako např. masky proti prachu, ochranný oblek, jsou lehké a příjemné na dotek – tedy výrobek, u kterého jste v bezpečí nejen když už je zabudován, ale i při práci s ním.

SLYŠÍTE JENOM TO, CO SLYŠET CHCETE. 
Nejenom pro tepelné, vlhkost regulující, zdravotní a ekologické vlastnosti je ovčí vlna výrobkem světové špičky. Výborné jsou také její akustické vlastnosti. Dokáže tlumit zvuky i v situacích se zvýšenými nároky. Nejenom každý učitel, žák či hudebník, ale i každý stavebník vám poděkuje, pokud mu vybavíte akustický strop speciálním akustickým rounem nebo zcela jednoduše plstí z ovčí vlny Isolena. 

Rozdílnou jemností vláken ovčí vlny (od 14 – 40 µm) a speciální zplsťující technikou firmy Isolena je docíleno odporu při proudění vzduchu 29.3 kPa*s/m2 – tedy vynikajících vlastností absorpce zvuku v širokém rozsahu frekvencí. 

Z těchto důvodů jsou akustické produkty firmy Isolena aplikovány zodpovědnými architekty, stavebními fyziky, stavebními firmami i samotnými stavebníky, ve školách, úředních budovách, zábavních podnicích, ale také v soukromých domech, jako prostředek tlumící zvuky v instalačních rovinách, případně v zavěšených podhledech či stropech.

 

 

 

 

PROKAZATELNÁ, DOMÁCÍ, ČISTÁ 
Při plném vědomí odpovědnosti můžeme prohlásit, že tepelně izolační i akustické výrobky Isolenawolle znamenitě splňují všechny předpoklady pro šetrné zacházení s přírodou . Navíc vlna Isolena se ekologům a ekologicky smýšlející veřejnosti jeví jako izolace budoucnosti. 

Surovina (tedy surová vlna pro výrobu) pochází z ovcí, které žijí v Rakousku, Německu, Švýcarsku a jižním Tyrolsku. Pouze vlna z živých ovcí je vhodná k výrobě izolačních materiálů s tak vysokými kvalitativními nároky. Jen takto získaná vlna je a zůstává trvale elastická a zachovává si svůj objem. 

Izolační materiály z ovčí vlny ISOLENA se skládají z čisté ovčí střižní vlny a jsou prosté všech syntetických podpůrných vláken. 

Použijeme-li pro porovnání aktuální ekologické parametry jako PEIne, GWP (schopnost látky způsobovat globální oteplení), AP (schopnost látky okyselovat prostředí) nebo O13, jsou izolační materiály od Isolenawolle ve srovnání s jinými materiály vždy na špici. 

Izolační materiál ISOLENA se při výrobě vyznačuje nepatrným vstupem energie, negativním skleníkovým potenciálem (tedy CO2 – redukující) stejně jako nepatrným vlivem na okyselování prostředí. Velmi nízká objemová hmotnost tento potenciál ještě zvyšuje. K tomu lze ještě dodat, že výrobky Isolena jsou v konečné fázi kdykoli kompostovatelné a dokonce se i bez přidání energie v přirozeném odbourávacím procesu rozkládají. 

Celkově jsou tedy výrobky z ovčí vlny firmy Isolena velmi šetrnou záležitostí pro životní prostředí. 

Jedinečnost ovčí vlny Isolena (s bílkovinnou stavební látkou, coby základní substancí) se oproti jiným izolačním materiálům ukazuje i v oblasti sanace budov zatížených škodlivými látkami. . 

Dříve byly, mimo jiné také v Německu, používány stavební produkty vyzařující velmi škodlivý formaldehyd. Za normálních okolností by musely být tyto budovy (školy, školky, úřady, atd.) s  formaldehydovou kontaminací zbourány. Za pomoci ISOLENAWOLLE, jakožto vzduchového filtru v prostoru, by však mohla a může být jednoduše a výhodně provedena sanace postižených budov.. 

Příčinou toho je KERATIN, bílkovinné vlákno, ze kterých se ovčí vlna skládá. Molekuly postranních větví aminokyselin jsou schopné škodlivé látky, jako je formaldehyd, pojmout a neutralizovat. Přitom dochází k chemické reakci, kdy se škodlivé látky na tyto molekuly váží, popř. přeměňují. Institut pro výzkum vlny v Cáchách (Aachen) tyto vlastnosti ovčí vlny a uvedené chemické procesy zkoumal a zjistil, že ovčí vlna je skutečně schopna ve velice krátké době vzduch v místnosti od takových škodlivých látek vyčistit. Předpokladem k tomu ovšem je, že zabudování izolací z ovčí vlny bude v co nejtěsnějším kontaktu s vnitřním prostorem místnosti, tedy přinejmenším v instalačních rovinách – mezistěnách, mezi stropy, ve střeše a samozřejmě i v akustických rovinách. 

Předností ovčí vlny není jenom to, abyste slyšeli, co slyšet chcete, nýbrž také to, že můžete docela volně dýchat zdravý vzduch v místnosti. 

Nevratná vazba (Přeměna a neutralizace)

 Formaldehyd
 Škodlivé látky ze stavebního a dřevařského průmyslu: (Acetaldehyd, Propionaldehyd, Butyraldehyd,
   Pentanal)
 Zapáchající škodlivé látky: (Hexanal, Heptanal, Octanal, Nonanal, Decanal)
 Škodlivé látky z různých laků a ošetřovacích prostředků: (Benzaldehyd)
 Fural (z korku)
 Škodlivé látky z cigaretového kouře: (Acrolein, Crotonaldehyd)
 Škodlivé látky z desinfekčních prostředků používaných v nemocnicích: (Glyoxal, Glutardialdehyd)
 Isokyanáty z různých stavebních produktů
 Nitrosaminy a styreny

 

Designed by Edinburgh Taxi