Pavatex – dřevovláknité desky

Vliv desek Pavatex na TEPLOTO V INTERIÉRU objektu
(Porovnávané objekty nejsou vytápěny ani chlazeny a dosahují shodného U. Grafy znázorňují prostý vliv použitých izolantů na tepelnou stabilitu.)

(Budova s deskami PAVATEX až o 5°C snižuje teplotu v interiéru.
V letním období stavba s lehkými izolanty ochotně kopíruje změnu teplot z exteriéru do interiéru.)

(Budova s deskami PAVATEX až o 3°C zvyšuje teplotu v interiéru.
I v zimním období stavba s lehkými izolanty rovněž ochotněji kopíruje změnu teplot zvenku dovnitř.)

 

- Obvodový plášť

 

obvodovy plast pavatex

 

LÉTO – Díky zhnačné objemové hmotnosti a nízké tepelné vodivosti chrání před horkem
ZIMA – díky nízké tepelné vodivosti a značné objemové hmotnosti chrání před chladem
EKOLOGICKÝ MATERIÁL - díky technologii výroby a obnovitelnm přírodním surovinám
AKUSTICKY IZOLUJE  – díky značné objemové hmotnosti a vláknité struktuře materiálu chrání před hlukem
ZDRAVÉ BYDLENÍ  – díky přírodnímu materiálu a jeho fyzikálním schopnostem vytváří zdravé prostředí v interiéru
PROPUSTNÝ PRO PÁRU  – díky vláknité struktuře a tím nízkému faktoru difúzního odporu umožňuje proces difuze
POŽÁRNÍ ODOLNOST  – díky mimořádné měrné tepelné kapacitě a objemové hmotnosti dlouho chrání objekt před plameny
Designed by Edinburgh Taxi