Pavatex

Představujeme Vám švýcarskou společnost PAVATEX SA, která vyrábí dřevovláknité izolační prvky. Tyto výrobky mají především tyto výhody:

 tepelná izolace

(Tepelná vodivost dřevovláknitých desek (lD = 0,039 – 0,049 W / mK) minimalizuje tepelné úniky přes stavební konstrukce, čímž v zimních měsících výrazně přispívá k poklesu nákladů na vytápění.)

 akumulační schopnost

(akumulační schopnost zabraňuje přehřívání vnitřních prostor a umožňuje dosáhnout fázový posun teplot až o 7-13 hodin (pozn. jiné izolační materiály max. 3-4 hodiny!).

 zvuková neprůzvučnost

(Díky vyšší hustotě (ρ = 150 – 260 kg/m3) dokáží dřevovláknité desky efektivně snižovat nežádoucí hluk, který se šíří přes svislou nebo vodorovnou konstrukci. Jejich hustota zajišťuje tvarovou stálost a kvalitní zaizolování nepodléhá degradaci.)

 difúzní parametry

(Dřevovláknité desky jsou difúzně otevřené. Nízký faktor difuzního odporu (μ = 5) zabraňuje kondenzaci vodních par v konstrukcích, čímž pozitivně ovlivňuje kvalitu vnitřního mikroklimatu a současně umožňuje stěnám a střešním plášťům “dýchat”.)

 požární odolnost

(Dřevovláknité desky Pavatex se řadí do třídy hořlavosti E (dle EN 13501-1). Při požáru povrch desek zuhelnatí, čímž se zamezí šíření požáru směrem dovnitř konstrukce. Výsledkem je nadstandardní požární odolnost celých konstrukcí (skladeb), která je schopna v případě dřevostaveb odolávat až 90 minut při interiérovém a 120 minut při exteriérovém požáru.)

 přírodní materiál

(Dřevovláknité desky Pavatex se řadí do skupiny ekologických izolací šetrných k životnímu prostředí i k lidskému zdraví. Jsou 100% ekologické, plně recyklovatelné, mohou být spalovány nebo bezpečně kompostovány.)

 

Produkty firmy Pavatex:

StěnyPodlahyStropyStřechy

Stěny

Přehled hobra desek pro izolaci stěn:

steny-prehled

 Tepelná izolace dokonale chrání před chladem
 Tepelná akumulace chrání před přehříváním
 Objemová hmotnost chrání před hlukem
 Propouští vodní páry
 Možnost omítání
 Spojování pomocí pera a drážky
 Celoplošné překrytí tepelných mostů
 Rychlá a snadná montáž
 Osvědčená funkčnost

Pavatex Pavaflex

Pavatex Pavaflex – univerzální výplňová izolace, různé tloušťky

 

Pavatex PavaflexPavatex Pavaflex

Univerzální pružná dřevovláknitá rohož s velice dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. Použití jako výplňová izolace do roštu v obvodových stěnách a střechách. Výplňová izolace do příček.
Objemová hmotnost [kg/m³]: 55
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,038
Tloušťky desek [mm]: 40, 50, 60, 80, 100, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240
Formát desek [mm]: 575×1350
Použití:
 Univerzální pružná dřevovláknitá rohož
 Výplňová izolace do roštu v obvodových stěnách a střechách
 Výplňová izolace do příček

Pavatex Diffutherm

Pavatex Diffutherm  – vhodné pro stropy a stěny, přímo na desku možno aplikovat tenkovrstvou omítku

Pavatex DiffuthermPavatex Diffutherm

Desky jsou vhodné zejména k vnějšímu opláštění stěn budov (zateplení zděných budov či plášťů dřevostaveb), ale i k zateplení a obkladům ze strany interiéru. Přímo na desku je možné aplikovat tenkovrstvou omítku.
Objemová hmotnost [kg/m³]: 190
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,043
Tloušťky desek [mm]: 60, 80, 100
Formát desek [mm]: 790×1300.
Použití:
 Zejména k vnějšímu opláštění stěn budov
 Zateplení zděných budov či plášťů dřevostaveb
 Zateplení a obkladům ze strany interiéru

Pavatex Pavatherm

Pavatex Pavatherm  – nejlepší tepelně izolační vlastnosti, zároveň zvuková izolace

Pavatex PavathermPavatex Pavatherm

Univerzální tuhá dřevovláknitá deska s nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi. Použití jako výplňová izolace v obvodových stěnách a střechách. Výplňová izolace do příček. S tuhou roznášecí vrstvou (OSB, sádrovlákno) vhodná jako kročejová izolace v podlahách. Deska není odolná povětrnostním vlivům.

Objemová hmotnost [kg/m³]: 140
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,038
Tloušťky desek [mm]: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 100, 120, 140, 160
Formát desek [mm]: 600×1020

Použití:

 Univerzální tuhá dřevovláknitá deska
 Výplňová izolace v obvodových stěnách a střechách
 Výplňová izolace do příček
 Kročejová izolace v podlahách

Pavatex Isolair

Pavatex Isolair  – největší objemová hmotnost, univerzální použití

Pavatex IsolairPavatex Isolair

Deska vyráběná s největší objemovou hmotností. Materiál je vhodný pro vnější opláštění stěn dřevostaveb a dodatečné zateplení budov. Rovněž se užívá pro zateplení střech jako nadkrokevní izolace. Používá se i v interiérech na obklady stropů stěn a příček. Obvyklá povrchová úprava je tenkovrstvá omítka.
Objemová hmotnost [kg/m³]: 240
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,047
Tloušťky desek [mm]: 22, 35, 52, 60
Formát desek [mm]: 770×2500

Použití:

 Tepelná a zvuková izolace obvodových stěn
 Zateplení střech jako nadkrokevní izolace
 V interiérech na obklady stropů stěn a příček

Pavatex Pavatherm Combi

Pavatex Pavatherm Combi  – ideální pro konstrukce obvodových plášťů, univerzální interiérové využití

Pavatex Pavatherm CombiPavatex Pavatherm Combi

Deska kombinovaná lepením ze dvou výchozích materiálů o rozdílné hustotě. Materiál se používá především jako nadkrokevní izolace a pro konstrukce obvodových plášťů s provětrávanou vzduchovou mezerou. Možno použít i pro jakoukoliv interiérovou aplikaci, v tomto případě i s tenkovrstvou štukovou omítkou Při kladení desek je třeba dbát na jejich polohu (hustší vrstva ISOLAIR vždy tak, aby byla na lícové straně). V případě exteriérové aplikace je nutné desku co nejdříve chránit difúzní folií před klimatickými vlivy.
Objemová hmotnost [kg/m³]: 240/140
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,047/0,038
Tloušťky desek [mm]: 80
Formát desek [mm]: 580×1800

Použití:

 Nadkrokevní izolace a pro konstrukce obvodových plášťů s provětrávanou vzduchovou mezerou

 Jakákoliv interiérová aplikace

Pavatex Pavatherm Plus

Pavatex Pavatherm Plus – ideální pro konstrukce obvodových plášťů, univerzální interiérové využití

Pavatex Pavatherm PlusPavatex Pavatherm Plus

Deska kombinovaná lepením ze dvou výchozích materiálů o rozdílné hustotě. Materiál se používá především jako nadkrokevní izolace a pro konstrukce obvodových plášťů s provětrávanou vzduchovou mezerou. Možno použít i pro jakoukoliv interiérovou aplikaci, v tomto případě i s tenkovrstvou štukovou omítkou Při kladení desek je třeba dbát na jejich polohu (hustší vrstva ISOLAIR vždy tak, aby byla na lícové straně).
Objemová hmotnost [kg/m³]: 240/140
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,047/0,038
Tloušťky desek [mm]: 60, 80, 100, 120, 140, 160
Formát desek [mm]: 580×1800

Použití:
 Nadkrokevní izolace a pro konstrukce obvodových plášťů s provětrávanou vzduchovou mezerou
 Interiérová aplikace

Podlahy

Přehled hobra desek pro izolaci podlah:

podlahy-prehled

 Tepelná izolace
 Zvuková izolace tlumící kročejový hluk
 Rychlá a snadná montáž
 Ideální pro svépomocnou výstavbu
 Vhodná pod všechny typy podlah
 Osvědčená aplikace a dlouholeté použití

Pavatex Pavaboard

Pavatex Pavaboard – deska s vysokou pevností v tlaku

Deska s vysokou pevností v tlaku pro více zatížené konstrukce podlah. Kročejová izolace vhodná pro přímou pokládku laminátové nebo dřevěné plovoucí podlahy.

Objemová hmotnost [kg/m³]: 220
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,046
Tloušťky desek [mm]: 20, 40, 60
Formát desek [mm]: 600×1020

Pavatex Pavaboard

Pavatex Pavaboard

Použití:

 Pro více zatížené konstrukce podlah
 Kročejová izolace

Pavatex Pavatherm

Pavatex Pavatherm – nejlepší tepelně izolační vlastnosti

Univerzální tuhá dřevovláknitá deska s nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi. Použití jako výplňová izolace v obvodových stěnách a střechách. Výplňová izolace do příček. S tuhou roznášecí vrstvou (OSB, sádrovlákno) vhodná jako kročejová izolace v podlahách. Deska není odolná povětrnostním vlivům.

Objemová hmotnost [kg/m³]: 140
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,038
Tloušťky desek [mm]: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 100, 120, 140, 160
Formát desek [mm]: 600×1020

Pavatex Pavatherm

Pavatex Pavatherm

Použití:

 Univerzální tuhá dřevovláknitá deska
 Výplňová izolace v obvodových stěnách a střechách
 Výplňová izolace do příček
 Kročejová izolace v podlahách

Pavatex Standard

Pavatex Standard – univerzální podlahová izolace, tenké desky – možno více vrstev

Deska je univerzálním materiálem dříve nazývaným hobra. Využívá se zejména jako kročejová izolace do suchých podlah. Vzhledem k malé tloušťce se s výhodou kladou až tři vrstvy křížem přes sebe. Tím lze dosáhnout poměrně přesné vrstvy kročejové izolace podle požadované tloušťky podlahového souvrství.

Objemová hmotnost [kg/m³]: 230
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,046
Tloušťky desek [mm]: 8, 10, 12, 16, 19
Formát desek [mm]: 1200×2500

Pavatex Standard

Pavatex Standard

Použití:

 Deska je univerzálním materiálem
 Kročejová izolace do suchých podlah
 Interiérové obklady
 Jako podložka pod nášlapnou vrstvu
 Praktické řešení oddělení pracovních boxů ve velkokapacitních kancelářích

Pavatex Pavatherm Profil

Pavatex Pavatherm Profil  – nejsilnější kročejová izolace, desky spojované lištami

Deska se užívá pro konstrukce zejména akusticky ale i tepleně izolačních podlah se zvýšenou kročejovou neprůzvučností. Systém tvoří kombinace dřevovláknité desky a dřevěné lišty, navzájem spojené perem a drážkou. Dřevěná lišta slouží jako „polštář“ pro upevňování dřevěných podlahových palubek.

Objemová hmotnost [kg/m³]: 175
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,043
Tloušťky desek [mm]: 40, 60
Formát desek [mm]: 600×1020

Pavatex Pavatherm Profil

Pavatex Pavatherm Profil

Použítí:

 Konstrukce zejména akusticky ale i tepleně izolačních podlah se zvýšenou kročejovou Neprůzvučností
 Palubkové podlahy

Stropy

Přehled hobra desek pro izolaci stropů:

stropy-prehled
 Vysoce účinná tepelná izolace
 Příjemné vnitřní klima během letních veder
 Velmi dobrá kročejová neprůzvučnost
 Omezení povrchových trhlin v tenkovrstvé omítce
 Celoplošné překrytí tepelných mostů a tvarová stálost
 Rychlá a snadná montáž
 Přírodní materiál šetrný, tak k lidskému zdraví, tak k životnímu prostředí

Pavatex Diffutherm

Pavatex Diffutherm – vhodné pro stropy a stěny, především pro zděné stavby a dřevostavby

Pavatex Diffutherm

Pavatex Diffutherm

Desky jsou vhodné zejména k vnějšímu opláštění stěn budov (zateplení zděných budov či plášťů dřevostaveb), ale i k zateplení a obkladům ze strany interiéru. Přímo na desku je možné aplikovat tenkovrstvou omítku.

Objemová hmotnost [kg/m³]: 190
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,043
Tloušťky desek [mm]: 60, 80, 100
Formát desek [mm]: 790×1300.

Použití:

 Zejména k vnějšímu opláštění stěn budov
 Zateplení zděných budov či plášťů dřevostaveb
 Zateplení a obkladům ze strany interiéru

Pavatex Isolair

Pavatex Isolair – největší objemová hmotnost, univerzální využití

Deska vyráběná s největší objemovou hmotností. Materiál je vhodný pro vnější opláštění stěn dřevostaveb a dodatečné zateplení budov. Rovněž se užívá pro zateplení střech jako nadkrokevní izolace. Používá se i v interiérech na obklady stropů stěn a příček. Obvyklá povrchová úprava je tenkovrstvá omítka.

Objemová hmotnost [kg/m³]: 240
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,047
Tloušťky desek [mm]: 22, 35, 52, 60
Formát desek [mm]: 770×2500

Pavatex Isolair

Pavatex Isolair

Použití:

 Tepelná a zvuková izolace obvodových stěn
 Zateplení střech jako nadkrokevní izolace
 V interiérech na obklady stropů stěn a příček

Pavatex Pavatherm Combi

Pavatex Pavatherm Combi – nadkrokevní izolace, univerzální interiérové využití

Pavatex Pavatherm Combi

Pavatex Pavatherm Combi

 

Deska kombinovaná lepením ze dvou výchozích materiálů o rozdílné hustotě. Materiál se používá především jako nadkrokevní izolace a pro konstrukce obvodových plášťů s provětrávanou vzduchovou mezerou. Možno použít i pro jakoukoliv interiérovou aplikaci, v tomto případě i s tenkovrstvou štukovou omítkou. Při kladení desek je třeba dbát na jejich polohu (hustší vrstva ISOLAIR vždy tak, aby byla na lícové straně). V případě exteriérové aplikace je nutné desku co nejdříve chránit difúzní folií před klimatickými vlivy.

Objemová hmotnost [kg/m³]: 240/140
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,047/0,038
Tloušťky desek [mm]: 80
Formát desek [mm]: 580×1800

Použití:

 Nadkrokevní izolace a pro konstrukce obvodových plášťů s provětrávanou vzduchovou mezerou
 Jakákoliv interiérová aplikace

Pavatex Pavatherm Plus

Pavatex Pavatherm Plus – univerzální interiérová aplikace, provětrávané fasády, nadkrokevní izolace

Deska kombinovaná lepením ze dvou výchozích materiálů o rozdílné hustotě. Materiál se používá především jako nadkrokevní izolace a pro konstrukce obvodových plášťů s provětrávanou vzduchovou mezerou. Možno použít i pro jakoukoliv interiérovou aplikaci, v tomto případě i s tenkovrstvou štukovou omítkou Při kladení desek je třeba dbát na jejich polohu (hustší vrstva ISOLAIR vždy tak, aby byla na lícové straně).

Objemová hmotnost [kg/m³]: 240/140
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,047/0,038
Tloušťky desek [mm]: 60, 80, 100, 120, 140, 160
Formát desek [mm]: 580×1800

Pavatex Pavatherm Plus
Pavatex Pavatherm Plus

Použití:

 Nadkrokevní izolace a pro konstrukce obvodových plášťů s provětrávanou vzduchovou mezerou
 Interiérová aplikace

Střechy

Přehled hobra desek pro izolaci střech:

strecha-schema

 Vysoká ochrana před přehříváním vnitřních prostorů
 Výborná tepelná izolace
 Vysoce účinná zvuková izolace
 Úplná náhrada pojistné hydroizolace u střechy se sklonem více než 20 °
 Celoplošné překrytí tepelných mostů
 Osvědčená funkčnost
 Ideální pro svépomocnou výstavbu

Pavatex Pavatherm Combi

Pavatex Pavatherm Combi – nadkrokevní izolace, univerzální interiérové využití

Deska kombinovaná lepením ze dvou výchozích materiálů o rozdílné hustotě. Materiál se používá především jako nadkrokevní izolace a pro konstrukce obvodových plášťů s provětrávanou vzduchovou mezerou. Možno použít i pro jakoukoliv interiérovou aplikaci, v tomto případě i s tenkovrstvou štukovou omítkou. Při kladení desek je třeba dbát na jejich polohu (hustší vrstva ISOLAIR vždy tak, aby byla na lícové straně). V případě exteriérové aplikace je nutné desku co nejdříve chránit difúzní folií před klimatickými vlivy.

Objemová hmotnost [kg/m³]: 240/140
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,047/0,038
Tloušťky desek [mm]: 80
Formát desek [mm]: 580×1800

Pavatex Pavatherm Combi

Pavatex Pavatherm Combi

Použití:

 Nadkrokevní izolace a pro konstrukce obvodových plášťů s provětrávanou vzduchovou mezerou
 Jakákoliv interiérová aplikace

Certifikované konstrukce společnosti Insowool

Zateplení deskami  nad krokvemi

Tato konstrukce se používá všude tam, kde máme možnost umístit tepelnou izolaci z dřevovláknitých desek nad krokvemi. Zajistíme tím dokonalé přerušení tepelných mostů tvořených krokvemi. Dřevovláknitá deska může současně sloužit jako pojistná hydroizolace. Souvrství neobsahuje žádnou parozábranu. Společnost INSOWOOL nabízí tato řešení pod názvem diffuroof® „e”.

Zateplení deskami nad krokvemi

Zateplení deskami nad krokvemi

Zateplení deskami pod krokvemi

Tato konstrukce se použije, jestliže není žádoucí umístit izolační desky nad krokve. V tomto případě je možné dřevovláknité desky umístit z interiéru a tepelnou izolaci mezi krokvemi je nutné zajistit vysoce difúzně propustnou kontaktní pojistnou hydroizolací. Ani v tomto případě nemusí souvrství střechy obsahovat parozábranu.Společnost INSOWOOL nabízí tato řešení pod názvem diffuroof® „i”.

Zateplení deskami pod krokvemi

Zateplení deskami pod krokvemi

Pavatex Pavatherm Plus

Pavatex Pavatherm Plus – nadkrokevní izolace, provětrávané fasády, univerzální interiérová aplikace

Deska kombinovaná lepením ze dvou výchozích materiálů o rozdílné hustotě. Materiál se používá především jako nadkrokevní izolace a pro konstrukce obvodových plášťů s provětrávanou vzduchovou mezerou. Možno použít i pro jakoukoliv interiérovou aplikaci, v tomto případě i s tenkovrstvou štukovou omítkou Při kladení desek je třeba dbát na jejich polohu (hustší vrstva ISOLAIR vždy tak, aby byla na lícové straně).

Objemová hmotnost [kg/m³]: 240/140
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,047/0,038
Tloušťky desek [mm]: 60, 80, 100, 120, 140, 160
Formát desek [mm]: 580×1800

Pavatex Pavatherm Plus

Pavatex Pavatherm Plus

Použití:

 Nadkrokevní izolace a pro konstrukce obvodových plášťů s provětrávanou vzduchovou mezerou
 Interiérová aplikace

Pavatex Pavaflex

Pavatex Pavaflex – univerzální výplňová izolace, různé tloušťky

Univerzální pružná dřevovláknitá rohož s velice dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. Použití jako výplňová izolace do roštu v obvodových stěnách a střechách. Výplňová izolace do příček.

Objemová hmotnost [kg/m³]: 55
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,038
Tloušťky desek [mm]: 40, 50, 60, 80, 100, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240
Formát desek [mm]: 575×1350

Pavatex Pavaflex

Pavatex Pavaflex

Použití:

 Univerzální pružná dřevovláknitá rohož
 Výplňová izolace do roštu v obvodových stěnách a střechách
 Výplňová izolace do příček

Pavatex Isolair

Pavatex Isolair – největší objemová hmotnost, univerzální použití

Deska vyráběná s největší objemovou hmotností. Materiál je vhodný pro vnější opláštění stěn dřevostaveb a dodatečné zateplení budov. Rovněž se užívá pro zateplení střech jako nadkrokevní izolace. Používá se i v interiérech na obklady stropů stěn a příček. Obvyklá povrchová úprava je tenkovrstvá omítka.

Objemová hmotnost [kg/m³]: 240
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,047
Tloušťky desek [mm]: 22, 35, 52, 60
Formát desek [mm]: 770×2500

Pavatex Isolair

Pavatex Isolair

Použití:

 Tepelná a zvuková izolace obvodových stěn
 Zateplení střech jako nadkrokevní izolace
 V interiérech na obklady stropů stěn a příček

Pavatex Pavatherm

Pavatex Pavatherm – nejlepší tepelně izolační vlastnosti, zároveň zvuková izolace

Univerzální tuhá dřevovláknitá deska s nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi. Použití jako výplňová izolace v obvodových stěnách a střechách. Výplňová izolace do příček. S tuhou roznášecí vrstvou (OSB, sádrovlákno) vhodná jako kročejová izolace v podlahách. Deska není odolná povětrnostním vlivům.

Objemová hmotnost [kg/m³]: 140
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,038
Tloušťky desek [mm]: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 100, 120, 140, 160
Formát desek [mm]: 600×1020

Pavatex Pavatherm

Pavatex Pavatherm

Použití:

 Univerzální tuhá dřevovláknitá deska
 Výplňová izolace v obvodových stěnách a střechách
 Výplňová izolace do příček
 Kročejová izolace v podlahách

 

Designed by Edinburgh Taxi