Standardní, nízkoenergetické, pasivní a nulové domy

Dům na klíč z ekopanelů

Ilustrační foto dřevostavby „Lenka“ z naší nabídky. Tato dřevostavba z ekopanelů je nabízena od 2 100 900 Kč.  Více se dozvíte zde:
Prohlédněte si také naši nabídku dalších dřevostaveb zde:

STANDARDNÍ DŮM (STD):

Roční spotřeba tepelné energie 100 až 200 KWH/m 2.

Roční spotřeba primární energie

Běžně postavené domy klasickými postupy, z běžně používaných materiálů. Tyto domy vyhovují normám, avšak vzhledem k rostoucím cenám energií i zpřísňujícím se normám se v budoucnu pravděpodobně nevyhnou rekonstrukci.

 

Co je to nízkoenergetický dům?

Dosáhnout nízkoenergetického bydlení znamená optimalizovat důsledně volbu stavebních materiálů obvodových stěn domu i topných technologií a co nejlépe eliminovat úniky tepla z budovy tak, aby konvenční zdroje vytápění musely chybějící teplo doplňovat pokud možno v minimálním rozsahu.Splněním tohoto jednoduchého požadavku však musí předcházet řada aspektů. Ke snížení energetické náročnosti domu totiž přispívá řada zdánlivých maličkostí. K nim může patřit například tvar stavby, její orientace (například jihozápadní umístění největších prosklených ploch domu ), zasazení stavby do terénu, kvalita a tloušťka tepelných izolací obvodových stěn budovy, způsob svícení  v budově, kvalita oken, atd. Dále to je volby topných systémů s nízkým teplotním spádem ( podlahové vytápění ), využití alternativních topných zdrojů ( např. tepelná čerpadla, kondenzační kotle ), solárních systémů a v neposlední řadě také fotovoltaických elektráren umístěných na sřeše nebo stěně domu.

NÍZKOENERGETICKÝ DŮM (NED):

Roční spotřeba tepelné energie 15 až 50 KWH/ m2.

Roční spotřeba primární energie do 120 KWH /m2

Při výstavbě je nezbytné dodržení řady opatření. Velký důraz je přitom kladen nejen na vysoký tepelný odpor obvodové stěny budovy a její jednotlivé konstrukce ( střecha, výplně otvorů, řešení tepelných mostů a dalších detailů ) , ale také na koncepci topného  systému a doplňkových alternativních zdrojů energií. Domy tohoto tipu nejčastěji disponují podlahovým vytápěním ( topný systém s nízkým teplotním spádem ) . Teplota vody v těchto systémech se pohybuje obvykle mezi 35-55°C. Topným zdrojem bývá převážně tepelné čerpadlo, kondenzační kotel nebo kombinace několika zařízení. Například solární systém a kondenzační kotel nebo elektro kotel, tepelné čerpadlo.To vše musí být doplněno inteligentní regulací, která dokáže upřednostnit tepelné zisky z alternativních zdrojů ( tepelné čerpadlo, solární systém ).

PASIVNÍ DŮM (PD):

Roční spotřeba tepelné energie 5 až 15 KWH/ m2.

Roční spotřeba primární energie do 47 KWH /m2.

Pasivní dům již nelze vytvořit z jakéhokoliv tipu rodinných domů s jakýmkoliv umístěním. Nelze jej docílit pouhým zateplením obvodových konstrukcí, použití velice kvalitních oken a vchodových dveří s nízkým součinitelem tepelného prostupu a nuceným větráním s ……..Při návrhu těchto domů je třeba respektovat celou řadu dalších zásad : zónování dispozice,orientace domu ke světovým stranám, umístění oken, jejich tvar a velikost, kompaktnost domu, důsledné vyčlenění nevytápěných částí domu, atd. Dům právě díky nízkým tepelným ztrátám převážně využívá jeden tepelný zdroj na bázi řízeného větrání.

NULOVÝ DŮM:

Roční spotřeba tepelné energie 0 až 5 KWH/ m2.

Tento dům je koncipován tak, že je zcela nezávislý na externích energetických zdrojích. Není tudíž připojen na veřejnou energetickou síť a energetické zisky z fotovoltaických panelů přesahují nároky běžné spotřeby domu. Ty jsou obvykle nejen součástí střechy, ale i fasády, či zahrady domu. Přebytky energie jsou dále prodávány správci distribuční soustavy. Fotovoltaický systém či jiný alternativní zdroj elektrické energie v tomto případě zajišťuje také napájení topného zdroje. Dům využívá veškeré nejnovější poznatky jak v oblasti omezení tepelných ztrát obvodové konstrukce domu, eliminace tepelných mostů, využití příhodných přírodních podmínek, tak nejúčinnějších energetických a tepelně technických zařízení s nejvyšším možným výkonem dosaženým s nejnižší spotřebou vstupní energie.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU:

  správně zpracovaný architektonický návrh

  vhodný konstrukční systém: dřevostavba, zděný systém, systém ztraceného bednění

  kompaktní tvar stavby

  orientace prosklených ploch na jih nebo na jihozápad

  vysoce kvalitní zpracování oken a dveří

  maximální tepelná izolace obvodového pláště

  vysoká vzduchotěsnost povrchu celého domu

  regulace vytápění a  větrání  pomocí speciálních systémů

  spotřeba tepla na vytápění do 50 kWh/ m2.

Designed by Edinburgh Taxi